חממות טכנולוגיות וחברות חממה

משרד שקד מתמחה בתחום החממות הטכנולוגיות.

הידע והניסיון הנרחב שלנו כוללים:

– גיבוש והקמת חממות טכנולוגיות.

– עבודה יום יומית מול פקידי משרד המדען ראשי.

– עניינים רגולטוריים ומשפטיים הנוגעים לפעילות היום יומית של חממות טכנולוגיות.

– יישום וביצוע הוראות ותקנות של משרד המדען הראשי ומנהלת החממות.

– ייצוג של חממות וחברות הפורטפוליו שלהן בעסקות מימון.

– ייצוג של חממות וחברות הפורטפוליו בעסקות מיזוגים ורכישות של חברות הפורטפוליו